TRYKKAVLASTNING BASERT PÅ STATISK TEMPERERT LUFT


Norskprodusert trykkavlastningsmadrass. Madrassen har vært på markedet siden 1990. Folien er utviklet i samarbeid med Norsk Hydro og Gislaved Folie AB i Sverige. Madrassen er laget av resirkulerbar folie.
sørger for effektiv trykkavlastning ved forebygging og behandling av trykksår.
kan brukes til brukere med sår opp til grad 3. Madrassen kan tilpasses individuelt og er svært enkel i bruk, noe som sikrer en korrekt og enkel håndtering for pleiepersonalet.
følger sengens innstillinger og er meget stabil og komfortabel.

 

 

   

Det er mange faktorer som må tas i betraktning når det gjelder utvikling av trykksår. En av de avgjørende faktorene er mottrykket underlaget gir mot kroppen over tid. Vanlige madrasser gir ofte et for høyt mottrykk. Ved immobilitet, kan dette føre til at blodtilførselen stopper opp på utsatte steder, slik at vevet dør og trykksår oppstår. Carebed reduserer mottrykket ved at den lar brukeren synke godt ned i madrassen. Trykket fordeles over en større flate og blodtilførselen opprettholdes. Carebed er en anerkjent og innarbeidet madrass, som er klinisk testet.

  Les mere
Carebed består av mer enn 300 separate celler fylt med luft. Luften transporteres og fordeles mellom cellene, og tilpasser seg brukerens form og vekt. Madrassen er meget enkel i bruk. Luft pumpes inn i ett minutt, og ventilen lukker seg ved rett luftmengde. Det er umulig å fylle for mye luft Carebed. Luft påvirkes lite av temperatursvingninger, og brukeren behøver ikke bruke mye energi på å varme opp madrassen når det er kaldt i rommet. Luften som pumpes inn er dessuten temperert (ca 27°).

Produktegenskaper:

Carebed

Carebed - operasjonsmadrass

Pumpe

Caresit