Tilbake

 

        Hva er trykksår ?

 

                                Vevsskade foråsaket av utilstrekkelig blødtilførsel. Skaden oppstår  

                                vanligvis på grunn av trykk, forskyvning eller friksjon. Eller

                                en kombinasjon av disse.

                                      

        Hvem riskirer å få trykksår?

 

                                Smertetoleransen i kroppen øker med alderen og risikoen for å  få

                                trykksår øker. Andre faktorer som øker risikoen er redusert 

                                bevegelighet, immobilitet, lammelser, inkontinens, apati, operativt,

                                medikamentbruk, overvekt, nedsatt blodsirkulasjon, diabetes

                                og mangelfull ernæring.

 

        De fire stadier av trykksår

                                    

                                Trykksår utvikler seg i fire forskjellige stadier. Det er viktig å forstå at

                                såret ofte oppstår under huden i det subkutane vevet eller i

                                muskelvevet. I dignoseøyemed kan vi som oftest se klare tegn på  

                                huden at noe er galt. Et trykksår i første stadium kan imidlertid være

                                vanskelig å oppdage.Rødme i huden kan ha flere årsaker, blant annet 

                                urin og avføring. Man må være oppmerksom på at et sår i l. stadium

                                vanligvis utvikler seg til 2. og 3. stadium svært raskt! Er man i det

                                minste tvil om hva en rødme i huden kommer av, skal det behandles

                                som et trykksår.

 

 

        Stadium 1:

                                Rødme

                                Overhuden (epidermis) er intakt.

 

 

        Stadium 2:

                                Blærer

                                Blank hud.

 

 

        Stadium 3:

                                Overhuden (epidermis) er brutt

                                Åpne sår, skader og/eller nekroser i subkutant vev, men ikke gjennom muskelvev.

 

 

        Stadium 4:

                                Store skader med nekroser gjennom muskellag helt inn til

                                underliggende ben eller sener.

 

 

        Risikoevaluering                      

                                For å identifisere pasienter som er i risikogruppen for å

                                utvikle trykksår, bør man gjøre en systematisk risikoevaluering.

                                Det finnes ulike hjelpemidler til enkelt å identifisere disse pasientene.

                                En av de mest vanlige metodene er bruk av Nortonskalen:

 

 

NORTONSKALA

 

 

 

 

 

Anvendes for bedømming av pasienter med risiko for å utvikle trykksår.

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Allmenn-tilstand

Mental status

Fysisk aktivitet

Bevegelighet

Inkontinens

Matinntak

Væskeinntak

4

4

4

4

4

4

4

Bra

Orientert i tid og rom

Går med/uten hjelpemiddel

Full bevegelighet

Nei

Spier bra, normal porsjon

Mer enn 1000 ml/dag

3

3

3

3

3

3

3

Ganske bra

Forvirret innimellom

Går med hjelp  av personalet

Noe begrenset

Av og til

3/4 porsjon

700-1000 ml/dag

2

2

2

2

2

2

2

Dårlig

Svarer ikke på tiltale

Bundet til rullestol hele dagen

Meget begrenset

Urin eller tarm inkontinens

1/2 porsjon

500-700 ml/dag

1

1

1

1

1

1

1

Meget dårlig

Ingen kontakt

Senge-liggende

Ikke bevegelig

Urin og tarm inkontinens

Mindre enn en 1/2 porsjon

Mindre enn 500 ml/dag

 

 

 

 

 

 

 

 Bedøm pasientene fra kategori A-G, i forhold til statusen deres.

 

 

 Legg tallene sammen.

 

 

 

 

 

En sum under 20 viser at pasientene behøver forebyggende tiltak for å ungå trykksår.

 

 

 

Forebygging

                      Carebed reduserer trykket mot huden slik at risikoen for å få trykksår reduseres.

                                

                      Carebed reduserer gjennomsnittlig trykk over utsatte steder ( Hæl, sete og hofter )

                      med 50 % i henhold til målinger gjort ved Salibury District Hospital, Salisbuty,

                      England i 1998.

 

Tilbake